Aplikacja EasySense – pacjent

Przewiduj spadek lub wzrost poziomu stężenia glukozy z aplikacją Medtrum EasySense

Alarmy i alerty ostrzegają o niskim lub wysokim stężeniu glukozy oraz o nagłych zmianach

Strzałka trendu wskaże kierunek i szybkość zmiany aktualnego poziomu glukozy

Wykres trendu pokaże poziom glukozy przez całą dobę

Zdarzenia (posiłki, aktywność fizyczna, insulina) zapisywane w aplikacji, ułatwią kontrolę glikemii

Ostatni odczyt pokazuje aktualny poziom glikemii

Zakresy docelowe – możliwość ustawienia indywidualnych wartości

1. Alarmy i alerty ostrzegają o niskim lub wysokim stężeniu glukozy oraz o nagłych zmianach

2. Strzałka trendu wskaże kierunek i szybkość zmiany aktualnego poziomu glukozy

3. Wykres trendu pokaże poziom glukozy przez całą dobę

1.
4.
2.
5.
3.
6.

4. Zdarzenia (posiłki, aktywność fizyczna, insulina) zapisywane w aplikacji, ułatwią kontrolę glikemii

5. Ostatni odczyt pokazuje aktualny poziom glikemii

6. Zakresy docelowe – możliwość ustawienia indywidualnych wartości

Strzałki trendu pokazują tempo i kierunek zmian odczytów stężenia glukozy z sensora

Pobierz aplikację

Udostępniaj wyniki swoim bliskim bez ograniczeń, bez limitów.

Aplikacja EasySense umożliwia obserwację glukozy podopiecznego w czasie rzeczywistym, a także otrzymywanie alertów o pomiarach poza ustawionym zakresem.