Oferta

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Współpracujemy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi zarówno na zasadach zarządu powierzonego jak i właścicielskiego. Prowadzimy pełną księgowość Wspólnot Mieszkaniowych, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, zapewniamy nadzór nad zewnętrznymi dostawcami usług (utrzymanie czystości obiektów, remonty, modernizację i in.), dbamy o terminowość wszelkich wymaganych prawem przeglądów (budowlany, elektryczny, gazowy, kominiarski), przeglądów gwarancyjnych i in.
Dbamy również o kontakt bezpośredni z mieszkańcami Wspólnot Mieszkaniowych w siedzibie firmy, na terenie nieruchomości, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.

Obsługa nieruchomości komercyjnych

Zapewniamy pełną obsługę nieruchomości komercyjnych w tym pełną księgowość, rozliczenia z najemcami, nadzór nad terminowością wpłat najemców. Bieżący nadzór techniczny powierzonych nieruchomości, nadzór nad terminową realizacją obowiązkowych przeglądów, utrzymaniem czystości, pracami remontowymi oraz modernizacyjnymi, komercjalizacja powierzchni,